Konferencije
i seminari.

Iako smo prepoznatljivi po organizaciji događaja sa velikim brojem učesnika, pre svega konferencija i kongresa, naš tim pruža podršku i prilikom organizacije seminara, panela, okruglih stolova, svih vrsta predavanja, radionica, edukacija i treninga za zaposlene i partnere. Isto tako, za vas možemo organizovati interne poslovne događaje, kao što je tim bilding, jubilej ili novogodišnja proslava firme, neformalno okupljanje za vaše saradnike i kolege.

Pri realizaciji događaja, nudimo sledeće usluge:

 • Izrada budžeta
 • Briga o tokovima novca i finansijsko upravljanje projektom
 • Podrška u komunikaciji sa sponzorima i realizaciji ugovorenih obaveza prema sponzorima
 • Predlaganje prostora/hotela za održavanje događaja ili virtuelnog studija
 • Obezbeđivanje keteringa
 • Nabavka poklona (po potrebi)
 • Štampa reklamnog materijala
 • Brendiranje događaja
 • Registracija posetilaca
 • Promocija događaja i PR podrška
 • Audio-video produkcija
 • Video streaming
 • Kompletna tehnička realizacija
 • Logistička i operativna podrška na mestu događaja
 • Izveštavanje i evaluacija efekata nakon događaja

Kontakt.

Kontakt.

Pišite nam…