PR objave.

Saopštenje za medije o aktivnosti važnoj za vaše poslovanje bez adekvatnog medijskog plasmana teško će naći put do objave.

Mediji su zatrpani informacijama i objaviće samo one koje im direktno dižu posećenost (čitanost, slušanost, tiraž). Zato informacija namenjena mediju, mora biti pripremljena tako da sadrži ne samo korisne informacije o vašem poslovanju, već i informacije koje moraju biti značajne za medij, odnosno njegove čitaoce/slušaoce/gledaoce.

Naš zadatak je da vama bitne informacije sadržinski i formom “upakujemo” tako da se one dopadnu urednicima koji će ih objaviti.

Višedecenijska saradnja sa medijima rezultirala je sposobnošću da posavetujemo klijenta kako da pripremi informacije za medije, ali i odličnim ličnim odnosima sa urednicima i novinarima u tradicionalnim i digitalnim medijima.

Kontakt.

Kontakt.

Pišite nam…