Medija kliping.

PR aktivnosti koje smo zajedno sproveli kao deo usvojene PR strategije podrazumevaju objavljivanje informacija koje se tiču vaše organizacije u medijima.

Tehnološki napredna platforma koju koristimo omogućava nam da pratimo širok spektar medijskih kanala, uključujući štampane medije, televiziju, radio, online izvore i društvene mreže.

Zbog brojnosti i razuđenosti medija, objave je neophodno pratiti, a prikupljene isečke analizirati radi evaluacije svake kampanje. Analize su kvantitativne i kvalitativne, procenjuje se vrednost ostvarenih medijskih objava i ostvareni reach (doseg), tako da je uspešnost aktivnosti lako izmeriti i prikazati.

Naš press kliping servis vam omogućava da imate potpun uvid u to na kom kanalu komunikacije, u kom mediju i kada se tačno pojavio neki sadržaj, u kom obimu i da li je objava imala pozitivan, neutralan ili negativan ton.

Media monitoring je bitan faktor praćenja efekata PR nastupa i aktivnosti i služi kao polazna osnova za merenje i izradu izveštaja za top menadžment.

Kontakt.

Kontakt.

Pišite nam…